Taxaties

Wagenhof verricht taxaties voor diverse doeleinden en opdrachtgevers, zoals banken, bedrijven en voor de fiscus. De vraag naar de waarde van het onroerendgoed kan in veel gevallen van belang zijn. Bijvoorbeeld bij de aan- en verkoop van een object, financiering, verzekeringen, WOZ-waarde of bij een erfenis.

De taxatie is een onafhankelijk en objectieve waardebepaling van onroerendgoed. In een taxatierapport wordt de waarde van onroerendgoed vastgelegd. Dit taxatierapport wordt opgesteld door een beëdigd taxateur. Hierbij is het van belang dat u een realistisch oordeel krijgt van een deskundige. Onze taxateurs zijn NRVT geregistreerd en voldoen aan alle wettelijke vereisten. Tevens zijn wij leverancier voor grote banken als ABN AMRO, Rabobank, ING en Handelsbanken.

Wagenhof voldoet aan de hoogste eisen en standaarden in de markt. Onze rapporten worden door alle instanties geaccepteerd.  We vinden het bovendien belangrijk om de taxatie voor u inzichtelijk te maken. We kennen Haarlem en omgeving uitstekend. Daar zijn wij marktleider en taxeren alle soorten commercieel vastgoed, van garagebox tot kapitale kantoorvilla.

 


Taxaties zijn maatwerk

Wagenhof taxeert alle soorten commercieel vastgoed. Onderstaand vindt u een aantal mogelijkheden voor uw situatie. Vaak is het zo dat een instantie vraagt om een taxatie. Denk bijvoorbeeld aan:

De bank vraagt om een taxatie

Er rust een hypotheek op uw pand. De bank zal bij een aanvraag of een periodiek, de waarde van het (onder)pand willen weten. Banken stellen echter hoge eisen aan taxateurs. Wagenhof Taxaties is voor bijna alle banken en financiële instellingen geaccrediteerd. Vooraanstaande banken oordeelden dat ons taxatiekantoor voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Wij mogen daarom onder meer taxaties uitvoeren voor:

FGH/Rabobank
ABN-AMRO Bank
ING Bank
Handelsbanken
                                                            SNS Bank
                                                            NIBC
                                                            Domivest


Uw accountant vraagt om een taxatie 

Voor ondernemers kan het van belang zijn inzicht te hebben in de actuele marktwaarde van vastgoed voor allerlei fiscale aspecten. Bijvoorbeeld voor de balans, de fiscus, of voor overnames en fusies. Wagenhof kan deze taxatie voor u doen.


De fiscus vraagt om een taxatie 

Soms is er sprake van bijvoorbeeld een transactie van commercieel vastgoed tussen familieleden, met elkaar gelieerde vennootschappen, bij herinvesteringen, of wanneer u de WOZ-waarde wilt toetsen. In al die gevallen kan een taxatierapport van uw bedrijfsmatig vastgoed ervoor zorgen dat u niet voor verrassingen komt te staan achteraf.


U wilt een huurwaarde taxatie
Er is een aantal situaties denkbaar dat het nodig is om de huurwaarde te bepalen:  

  • Bij het afsluiten van een nieuw huurcontract. Wanneer u op het punt staat om een pand opnieuw te verhuren of te huren, heeft u behoefte aan een reëele inschatting van de markthuur. 
  • Bij het verlengen van een huurcontract.  Soms geven contracten de mogelijkheid om de huurprijs tussentijds aan te passen. Vaak is hiervoor een deskundigen-rapport noodzakelijk. 
  • Bij een huurprijsherziening: soms bestaat er een wettelijke basis voor een huurprijsaanpassing


Advisering

De taxateurs van Wagenhof hebben jarenlange ervaring opgebouwd. U kunt hun expertise gebruiken voor onderzoek en advies over uiteenlopende vastgoed vraagstukken (ook wel Due Diligence genoemd).

Een taxatierapport kan het beste middel zijn dat u in handen heeft om vooraf in te spelen op belangrijke zaken. Een gekwalificeerde taxateur heeft  specifieke expertise waarmee hij/zij zich onderscheidt. Bij aankoop van een beleggingspand wilt u bijvoorbeeld alles weten om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Of door in het voortraject van bijvoorbeeld projectontwikkeling een geregistreerd taxateur in te zetten, kunt u een advies op maat krijgen waarmee u zeker bent van uw investering.
 

Soorten Due Dilligence

  • Bij een aan- of verkoopbeslissing. Door alle relevante aspecten helder in beeld te brengen die van invloed zijn op de aan- of verkoopbeslissing, kunnen wij uw keuze voor u onderbouwen.
  • Contracten: opstellen of wijzigen.
  • Arbitrage: bij conflicten of geschillen (soms is er verschil van inzicht over de uitleg van een contract). Soms is er ook een verschil over de waardering (wat is het waard). In dat geval kunnen er twee taxateurs zijn, die beiden hun eigen waarde geven. Daar moet soms een arbiter aan te pas komen. Wagenhof kan die                                                     onafhankelijke derde zijn die helpt uw probleem op te lossen.

 

U kunt ons altijd vragen om een vrijblijvend advies over een taxatie of voor het aanvragen van een offerte.
Bel of mail voor taxaties:
 
023-5325533 -  taxaties@wagenhof.nl of maak een afspraak via het contactformulier op deze pagina; wij helpen u graag verder.


 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring