Terug naar de resultaten
Deutzstraat in IJmuiden 1976 BL

Deutzstraat

1976 BL IJmuiden
Koopprijs € 75.000,- v.o.n. Beschikbaar

Omschrijving

OBJECT
- Deze bedrijfsunits (totale hoogte 5,25 m) zijn gesitueerd aan de Deutzstraat te IJmuiden
- Het project is nabij de ontsluiting naar IJmuiden aan Zee, de Kromhoutstraat
- Het project bestaat uit 23 stuks bedrijfsunits welke casco worden gebouwd/verkocht
- Deze units worden gebouwd op eigen grond
- Deze locatie kent een ruime bestemming
- Aan de voorzijde...
Lees meer

Kenmerken

Soort Object Bedrijfsruimte Totale vloeroppervlakte 1375 m² In units vanaf 50 m²
Lees meer

Omschrijving

OBJECT
- Deze bedrijfsunits (totale hoogte 5,25 m) zijn gesitueerd aan de Deutzstraat te IJmuiden
- Het project is nabij de ontsluiting naar IJmuiden aan Zee, de Kromhoutstraat
- Het project bestaat uit 23 stuks bedrijfsunits welke casco worden gebouwd/verkocht
- Deze units worden gebouwd op eigen grond
- Deze locatie kent een ruime bestemming
- Aan de voorzijde van de panden is voldoende ruimte om te parkeren op eigen grond

KOOPSOM
- Koopprijs type A € 75.000,- bebouwde oppervlakte ca. 50 m² kavelgrootte 75 m²
- Koopprijs type B € 89.500,- bebouwde oppervlakte ca. 62,5 m² kavelgrootte 87,5 m²
- Koopprijs type C € 115.000,- bebouwde oppervlakte ca. 75 m² kavelgrootte 100 m²
- Koopprijs type D € 98.500,- bebouwde oppervlakte ca. 62,5 m² kavelgrootte 87,5 m²
- Koop- en aannemingsovereenkomst is van toepassing (notarieel)
- Koopprijzen zijn vrij op naam en exclusief BTW

VERZEKERING
- De opstallen dienen na de oplevering door de eigenaren afzonderlijk verzekerd te worden
- Tot de oplevering is de bouw verzekerd op basis van een CAR-polis

BOUW-KAVELS
De oppervlakten zijn zoals hierboven omschreven. Nadat de bouw is gerealiseerd komt het kadaster de percelen inmeten, waarna de juiste oppervlakte wordt vastgesteld. Eventuele over- of ondermaat wordt achteraf niet verrekend.

OVERDRACHTSKOSTEN
De overdrachtskosten van de grond (notariskosten en kadastraal recht) zijn bij de koopsom inbegrepen.

BODEMONDERZOEK
Er is een bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten hiervan is gebleken dat de grond geschikt is voor de voorgenomen bebouwing. Een rapport ligt ter inzage bij de verkoper.

LEGESKOSTEN
De legeskosten voor de bouwvergunning van de casco bedrijfsruimten zijn bij de koop- aanneemsom inbegrepen. Voor de aanvullende indeling/inrichtingsleges dient de koper in contact te treden met bouw-en woningtoezicht van de gemeente Velsen.

AANSLUITKOSTEN NUTSBEDRIJVEN
Voor de aansluitwaarden op het net van de openbare nutsbedrijven voor G/W/E etc. is uitgegaan van:
- elektra 3x25 Ampère aansluiting
- aardedraad slaan
- gas G4-aansluiting
- water QN 1,35-aansluiting

BOUWVERGUNNING
Voor het bouwplan zal na 60% verkoopresultaat door de realisator bouwvergunning worden aangevraagd.

VOORSCHRIFTEN EN NORMEN
Voor de aannemingsovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het bouwbedrijf 2013

BOUWAANSLUITINGEN
- De aannemer verzorgt de aanvragen voor de tijdelijke aansluitingen van water en elektra
- De verbruikskosten voor het water en elektra zijn tijdens de bouw voor rekening van de aannemer

ONTGRAVINGEN
- De bouwput t.b.v. de fundaties, vloeren, riolering en bestrating wordt ontgraven tot de benodigde diepten
- De bouwput wordt, voor zover benodigd, onder de betonconstructies aangevuld met schoon zand
- De rioolsleuven worden aangevuld met vulzand
- De fundaties worden aan de buitenzijde uitgevuld met uitgekomen grond/zand
- De ontgravingen onder de bestrating worden aangevuld met een zandlaag. De aanvullingen onder de
bestrating worden verdicht door middel van aftrillen
Eventueel overtollige grond c.q. zand wordt afgevoerd.

BUITENRIOLERING
- De buitenriolering wordt uitgevoerd in een gescheiden stelsel tot buiten het gebouw, waarna de riolering wordt
aangesloten op het enkelvoudige gemeenterioolstelsel
- De aansluitkosten zijn bij de koop-aanneemsom inbegrepen
- De riolering en hulpstukken worden uitgevoerd in PVC

TERREINVERHARDING
- Het terrein aan de voorzijde van de units wordt volledig bestraat
- Het straatwerk wordt uitgevoerd in grijze betonklinkers
- De open zijden van de betonklinker bestrating worden opgesloten met betonnen opsluitbanden, kleur grijs
- De hoofdweg naar de units toe wordt uitgevoerd in antraciet grijze betonklinkers

FUNDATIE
Onder de buitenwanden en unitscheidende wanden worden de nodige fundatiebalken en verzwaringen aangebracht van gewapend beton, conform berekening van de constructeur.

BETONVLOEREN
- De begane grondvloer wordt uit gevoerd in gewapend beton met een isolatie ondervloer van n.t.b. dikte
- De vloer is berekend op een nuttige belasting van 1.250 kg per m². Deze constructie garandeert geen verzakkingen van de vloer
- De bovenkant van de betonvloer wordt glad/strak monoliet afgewerkt en extra verdicht door middel van instrooien kwartsmengsel. Het is mogelijk tegen meerprijs voorzieningen in de vloer op te laten nemen zoals afschot, afvoergoten e.d.
- Er wordt geen kruipruimte onder de vloer gemaakt

STAALCONSTRUCTIE
T.p.v. de onderkant van de overheaddeuren worden thermisch verzinkte hoeklijnen met aangelaste ankers ingebracht.

METSELWERKEN
- Het metselwerk van de binnenmuren bestaat uit onafgewerkte kalkzandsteen lijmelementen, welke tegen meerprijs van een afwerklaag kunnen worden voorzien
- De buitenmuren worden opgetrokken uit een antracietkleurige baksteen, in 'halfsteens' verband
- Bij de oostgevel, de zogenaamde “blinde gevel”, worden de kalkzandsteen binnenwanden aan de buitenzijde voorzien van een geïsoleerde gevelbeplating
- De spouw en gevelbeplating te voorzien van isolatie Rc=2,5Kw/m²

KUNSTSTOF BUITENKOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
- De buitenkozijnen met ramen en deuren zijn van hoogwaardig kunststof (recystel), verdiept profiel. Hierdoor ontstaat een onderhoudsarm gebouw
- De glasopening wordt voorzien van blank isolatieglas, te weten HR+ glas
- De entreedeur wordt voorzien van een deurdranger
- In de entreedeur wordt een brievenbus aangebracht
- Hang-en sluitwerk is voorzien van politiekeurmerk

OVERHEADDEUREN
Per unit wordt 1 stuks handbedienbare dubbelwandig geïsoleerde overheaddeur geleverd en gemonteerd. De deuren hebben een afmeting van ca. h 4.2 x b 3 m en worden voorzien van veerbreuk beveiliging.

DAK
- T.b.v. de platte daken worden betonnen kanaalplaten aangebracht
- Over de kanaalplaten komt een isolatielaag van polystyreen, welke vastgeparkerd wordt op het beton
- Tussen het betondak en de isolatie wordt een PE-folie aangebracht
- Over de afschot-dakisolatie komt een bitumineuze dakbedekking, aangebracht volgens de geldende normen
- De garantietermijn voor de dakbedekking bedraagt 10 jaar, gerekend vanaf de opleveringsdatum. Gedurende deze periode worden alle gebreken in de waterdichtheid van het dak bedekkingspakket welke ten gevolge van onjuiste uitvoering en/of inferieure kwaliteit van de geleverde en aangebrachte materialen mochten ontstaan, kosteloos gerepareerd of vervangen
- In het dak wordt ter plaatse van de achterzijde van het gebouw een lichtkoepel aangebracht, dagmaat 1.000x1.000mm, in 'pantseruitvoering PC/AC'. Uitvoering met ventilatiestand en enkele spindel met bedieningsstok.

METERKASTEN
In elke unit komt een meterkast met houten zijwanden, deur met kozijn en een achterwand van 18 mm underlayment op het nodige regelwerk.

HEMELWATERAFVOEREN
- Voor de afwatering van het platte dak worden de nodige kunststof hemelwaterafvoeren, kleur grijs aangebracht en met de nodige hulpstukken aangesloten op de buitenriolering.
- Het gehele gebouw wordt van spuwers voorzien conform voorschrift.

BINNENRIOLERING
T.b.v. een eventueel toilet en/of pantry wordt een afgedopte afvoer met een diameter van 110 mm aangebracht.

BRANDSLANGHASPELS
Per unit wordt 1 stuks brandslanghaspel aangebracht. De koper dient zelf het beheerplan voor de waterlevering te verzorgen.

MATEN EN MATERIALEN
Alle tekeningen, maten en materialen in deze brochure zijn gebaseerd op de informatie die wij ontvingen van de architect, de gemeente en de adviseurs van het plan. Alle gegevens zijn met de grootste zorg behandeld. Toch is het altijd mogelijk dat als gevolg van overheidseisen of voorschriften van de nutsbedrijven, veranderingen (moeten) worden aangebracht, zowel architectonisch als technisch. Ook is het mogelijk dat de bouwer gedwongen is andere dan de opgegeven materialen te verwerken, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke materialen niet leverbaar zijn of doordat bijvoorbeeld stakingen tijdige levering ervan verhinderen.
De aannemer is tevens gerechtigd tijdens de bouw wijzigingen in het plan aan te brengen, indien dit tijdens de uitvoering noodzakelijk blijk, mits de veranderingen een afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk en bruikbaarheid van de bedrijfshal.
Bedoelde wijzigingen geven geen van de partijen enige aanspraak op verrekening van meer- of minderkosten. U dient er rekening mee te houden dat de op tekeningen aangegeven maten de werkelijkheid benaderen. Als gevolg van de materiaalkeuze of definitieve terreinmaten, kunnen er geringe maatverschillen optreden. De indeling op de situatietekening is weergegeven aan de hand van de meest recente gegevens. Ook hierin kunnen wijzigingen zijn aangebracht. Deze vallen buiten de invloedssfeer en de verantwoordelijkheid van de aannemer en/of projectontwikkelaar. Indien de tekeningen verschillen van de tekst gegevens, dan geldt de inhoud van deze laatste als bindend.

MILIEUDIENST IJMOND
Indien uw bedrijf onder een AMvB valt, dienen de bedrijfsactiviteiten gemeld te worden bij de Milieudienst IJmond. Deze melding dient tenminste vier weken voor het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten gaan plaats vinden, bij deze dienst binnen te zijn. Voor toelichting kunt u bij hen de factsheets “Milieuvergunning” en “Algemene Maatregel van Bestuur” opvragen.

OPTIE MOGELIJKHEDEN
- Wijzigingen aan de betonvloer begane grond
- Het aanbrengen van een entresolvloer
- Elektrische bediening transportdeur
- Extra lichtkoepel(s) met een afmeting van 1,0x1,0m1
- Spuitwerk op wanden en onderzijde dak (afwerking)
- Binnen afwerkingen en indelingen op wens i.o.v. koper
- Complete G/W/E-, CV- en telefooninstallatie, sanitair etc.
- Al het bovenstaande kan door de projectaannemer tegen meerprijs worden verzorgd

OPLEVERING
De oplevering staat gepland 150 werkbare werkdagen na aanvang bouw. Uitgaande van een verwachte afgifte datum bouwvergunning van begin november 2018 zal dit Q2 2019 worden. De bouw vangt aan zodra 60% van de bedrijfsruimten zijn verkocht.
Overdracht Status Beschikbaar Koopprijs € 75.000,- vrij op naam Aanvaarding In overleg BTW van toepassing Ja Bouwvorm Bouwvorm Bestaande bouw Bouwjaar 2018 In aanbouw Ja Indeling Soort Object Bedrijfsruimte Totale vloeroppervlakte 1375 m² Perceeloppervlakte 2540 m² Oppervlakte bedrijfsruimte 1375 m² Parkeergelegenheid Parkeerpl. overdekt 0 parkeerplaats(en) Diversen In units vanaf 50 m² Woonruimte Geen woonruimte aanwezig
Hoofdfunctie
Bedrijfsruimte
Voorzieningen
Overheaddeuren, betonvloer
Oppervlakte
1375 m²
In units vanaf
50 m²
Route van naar Deutzstraat, 1976 BL IJmuiden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.